Home / Archiwum / Strażacy ćwiczą wspólnie

Strażacy ćwiczą wspólnie No rating results yet

W dniu 27 maja br. na terenie naszej gminy w miejscowości Świdnik odbyły się ćwiczenia doskonalące pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z Łukowicy, Świdnika i Stronia.

Podstawowym elementem ćwiczeń było wypracowanie nawyków i doskonalenie umiejętności pracy hydraulicznymi zestawami ratowniczymi, doskonalenie technik torowania dostępu do osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem środków transportu drogowego, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. W trakcie ćwiczeń dokonano również zapoznania z terenem obszaru chronionego właściwego dla miejscowości Świdnik, zwłaszcza w kontekście rozpoznania możliwości stworzenia stanowisk wodnych na rzece Słomce na potrzeby utrzymania zaopatrzenia wodnego podczas działań gaśniczych. Szkolenie zakończyło się założeniem operacyjnym zgrywającym, w ramach którego rozpoznano możliwości przetłaczania i przepompowywania środka gaśniczego (red. wody) na duże odległości przy jednocześnie prowadzonych pozorowanych działaniach gaśniczych.

dh Janusz Koza, Wiceprezes OSP w Łukowicy:

„To pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane w ostatnich czasach na terenie naszej gminy. Zainteresowanie taką formą zajęć doskonalących przerosło nasze oczekiwania, co stanowi bez wątpienia największą wartość dodaną. Nie ukrywam, że realizacja ćwiczeń praktycznych w takim obszarze działań ratowniczych nie pozostaje bez związku z zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży. Wręcz koreluje z wyzwaniami, jakie będą stały przed służbami ratowniczymi, a zwłaszcza Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym w najbliższym czasie.”

dh Janusz Gamoń, Naczelnik OSP Łukowica:

„Zajęcia praktyczne, zwłaszcza realizowane w obszarze czynności powtarzalnych są podstawowym elementem doskonalenia umiejętności. Wspólne ćwiczenia pozwalają na weryfikowanie założeń i przyjętych rozwiązań w zakresie działań ratowniczych na drogach. Realizowane ćwiczenia tym bardziej były owocne, ponieważ strażacy operowali sprzętem będącym w dyspozycji wszystkich trzech jednostek, co pozwoliło zapoznać się z możliwościami taktycznymi danego wyposażenia.”


dh Dariusz Krok, Naczelnik OSP Świdnik:

„Poziom wyszkolenia naszych strażaków jest duży, ale bez utrwalania czynności i nawyków bezpiecznego obsługiwania sprzętu ratowniczego nie jesteśmy w stanie sprawnie i fachowo ratować życia ludzkiego. Wyrażam przekonanie, że to początek dobrych, wspólnych praktyk szkoleniowych, które w wymierny sposób przeniosą się na poziom bezpieczeństwa w naszej gminie.”

W ćwiczeniach brało udział 36 strażaków ochotników, zajęcia trwały 5 jednostek lekcyjnych.

Autor: OSP Łukowica
Zdjęcia: ŁtM

Strażacy ćwiczą wspólnie – Galeria c.d.


Komentarze

komentarzy

Please rate this

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress