Home / Archiwum / Nowa koalicja w Gminie Łukowica

Nowa koalicja w Gminie Łukowica No rating results yet

Nowa koalicja w Gminie Łukowica

Zapis tekstowy przebiegu głosowania w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Zarejestrowane nagranie z tego głosowania zamieszczamy pod tym artykułem w dole podstrony.

 • Krzysztof Oleksy  (min.00:06:11:00 ) :

  Ja chciałem zgłosić poprawkę. W związku z tym, że jesteśmy najbiedniejszą gminą w Polsce, nie w Łukowicy tylko w Polsce. A poprzednio pobory Pani Wójt były tak rażące, wszystkich mieszkańców bulwersowało to, że Pani wójt na ….xxxxxxxxx….A jeszcze Pan Prezydent miasta Nowego Sącza ustalił sobie dochód na 3800. Ja myślę, że tutaj powinno być zdecydowanie bliższy pobór, w granicach 3600 złotych, jeśli chodzi o dodatek funkcyjny w granicach tysiąca złotych no i tu 20 procent.Jeśli będzie wszystko dobrze, później można podnieść tą sumę, nie ? Dziękuję.

 • Klaudia Janik – Wojtanowska Przewodnicząca Rady Gminy  (min.00:01:13.26) :

  Tutaj Pan sekretarz prosi o udzielenie mu głosu.

 • Sekretarz Gminy (min.00:01:17.27):

  Chciałem przypomnieć, że jednak nie jesteśmy najbiedniejszą gminą, może jesteśmy niżej ale nie najbiedniejszą, natomiast co do poprzedniego wynagrodzenia Pani Wójt to trzeba powiedzieć, że w lipcu tego roku już zostało obniżone wynagrodzenie wszystkich wójtów, jeżeli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze …

 • Jan Dyrek  (min. 00:01:42:20):

  …wejście w zdanie nie zrozumiałe…

 • Sekretarz Gminy (min.00:01:47:20):

  … tutaj się odnoszę do kwestii wynagrodzenia poprzedniego, tak gdzieś to było ponad 12 tysięcy, ponadto tutaj nie będzie miała dodatku za wysługę lat, i to suma sumarum już obniża wynagrodzenie nowego wójta, więc tutaj też proszę wziąć pod uwagę, że z racji stanowiska Wójt ponosi bardzo duże ryzyko jeżeli chodzi o takie samodzielne zarządzanie swoich pracowników, czy też zarządzanie ponad 50 milionowym budżetem.
  Tutaj tak jak mówiłem w lipcu obniżono już dosyć znacznie wynagrodzenia wójtów, a tendencja na rynku jest taka, że nagrodzenia wzrastają tak, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze będą nadal wzrastać. Wynagrodzenie minimalne wzrośnie w przyszłym roku wzrośnie do 2250, i jeszcze planowana jest zmiana sposobu obliczania tego wynagrodzenia, więc jeszcze będzie wzrastało, a w tym przypadku państwo idziecie jednak w odwrotnym kierunku. Wydaje mi się, że, tak osobiście uważam, że jednak powinno się w tym przypadku ustanowić to wynagrodzenie na takim już poziomie właściwym, stosownie do stanowiska jakie obejmuje Pan Bogdan Łuczkowski.

 • Henryk Talar (min.00:03:10:24):

  … prośbę do skarbnika, tu jest rozłożone na składniki to wynagrodzenie i chciałbym żeby pan skarbnik powiedział w całości ile na rękę …

 • Sekretarz Gminy (min.00:03:18:17):

  Ja może powiem, na rękę to będzie 6 i pół tysiąca złotych.

 • Klaudia Janik – Wojtanowska Przewodnicząca Rady Gminy (min.00:03:36:21):

  W związku z tym, że pisze, przepisy mówią wprost, że treść poprawki musi być do końca sprecyzowana, stąd rozumiem, ze paragraf pierwszy uległ by zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie zasadnicze to kwota trzech i pół, 3600 złotych, dodatek funkcyjny tysiąc złotych i tutaj 20 procent, jeżeli chodzi o dodatek specjalny tak?
  W związku z tym, że poprawka ma tutaj byt samoistny, poddaję pod głosowanie poprawkę do uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
  Kto jest za podjęciem poprawki?

Za podjęciem poprawki głosowało 9 radnych w składzie:

 1. ZA – Krzysztof Nowak – Jastrzębie (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 2. ZA – Lucjan Majka – Łukowica (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 3. ZA – Jan Dyrek – Łukowica (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 4. ZA – Klaudia Janik – Wojtanowska – Młyńczyska (z KWW PIS)
 5. ZA – Krzysztof Bugajski – Owieczka (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 6. ZA – Stanisław Sewiło – Przyszowa (z KWW PIS)
 7. ZA – Stanisław Bulanda – Stronie (z KWW PIS)
 8. ZA – Krzysztof Oleksy – Stronie (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 9. ZA – Henryk Talar – Świdnik (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)

Przeciw poprawce głosowało 6 radnych w składzie:

 1. PRZECIW – Janusz Mrowca – Przyszowa (z KWW PIS)
 2. PRZECIW – Antoni Kuzar – Przyszowa (z KWW PIS)
 3. PRZECIW – Aneta Tokarczyk – Młyńczyska (z KWW Pana Bogdana Łuczkowskiego)
 4. PRZECIW – Andrzej Sułkowski – Roztoka (z KWW Pana Bogdana Łuczkowskiego)
 5. PRZECIW – Marta Król – Łukowica (z KWW Pana Bogdana Łuczkowskiego)
 6. PRZECIW – Jolanta Tokarczyk – Jadamwola (z KWW Pana Bogdana Łuczkowskiego)

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

 • Klaudia Janik – Wojtanowska Przewodnicząca Rady Gminy (min.00:04:44:06):

  Zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesionymi poprawkami w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
  Kto jest za podjęciem Uchwały?

Za podjęciem Uchwały głosowało 9 radnych w składzie:

 1. ZA – Krzysztof Nowak – Jastrzębie (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 2. ZA – Lucjan Majka – Łukowica (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 3. ZA – Jan Dyrek – Łukowica (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 4. ZA – Klaudia Janik – Wojtanowska – Młyńczyska (z KWW PIS)
 5. ZA – Krzysztof Bugajski – Owieczka (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 6. ZA – Stanisław Sewiło – Przyszowa (z KWW PIS)
 7. ZA – Stanisław Bulanda – Stronie (z KWW PIS)
 8. ZA – Krzysztof Oleksy – Stronie (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)
 9. ZA – Henryk Talar – Świdnik (z Komitetu wyborczego Pana Leszka Lisa)

Przeciw Uchwale głosowało 6 radnych w składzie:

 1. PRZECIW – Janusz Mrowca – Przyszowa (z KWW PIS)
 2. PRZECIW – Antoni Kuzar – Przyszowa (z KWW PIS)
 3. PRZECIW – Aneta Tokarczyk – Młyńczyska (z KWW Pana Bogdana Łuczkowskiego)
 4. PRZECIW – Andrzej Sułkowski – Roztoka (z KWW Pana Bogdana Łuczkowskiego)
 5. PRZECIW – Marta Król – Łukowica (z KWW Pana Bogdana Łuczkowskiego)
 6. PRZECIW – Jolanta Tokarczyk – Jadamwola (z KWW Pana Bogdana Łuczkowskiego)
 • Klaudia Janik – Wojtanowska Przewodnicząca Rady Gminy (min.00:05:21:16):

  Uchwała została przyjęta większością głosów.
  Proszę w takim razie…

 • Janusz Mrowca  (min.00:05:30:03):

  I teraz na ręką Pan Wójt ile będzie miał?

 • Sekretarz Gminy  (min.00:05:41:14):

  No widzę, że tu jest tak średnio, połowa tak koło 3 tysięcy

Kategoryczny sprzeciw 6 radnych – dyskusja (min.00:05:45:12):

 • Janusz Mrowca:
  Wójt będzie zarabiał w gminie Łukowica 3 tysiące ?
 • Andrzej Sułkowski i Jolanta Tokarczyk:
  To jest śmiech na sali !
 • Andrzej Sułkowski:
  Brać odpowiedzialność za całą Gminę […… ] za 3 tysiące !
 • Janusz Mrowca:
  Proszę państwa !
  Moim zdaniem to jest karanie człowieka na samym początku.
  3 tysiące, proszę państwa, pracownik w Gminie zarobi więcej niż Pan Wójt.
 • Andrzej Sułkowski i Janusz Mrowca:
  Proszę przemyśleć jeszcze raz tę decyzję. Łatwo się głosuje i łatwo się rządzi…
 • Krzysztof Oleksy:
  To czemu Pan nie wniósł poprawki, to czemu mu Pan wniósł, nie wniósł poprawki ?
 • Andrzej Sułkowski:
  Nie było możliwości wniesienia poprawki.
 • Krzysztof Oleksy:
  Jak nie było ?
 • Antoni Kuzar:
  Ile Pan zarabia […… ] ?
 • Krzysztof Oleksy:
  Jak nie zarobiłem.
 • Antoni Kuzar:
  Ile ?
  […… ] ?
 • Jan Dyrek:
  A toż nima co się licytować proszę pana bardzo?
 • Antoni Kuzar:
  Ile się nie licytujemy?
 • Jan Dyrek:
  Pracownicy Centrum Gminy zarabiają krocie.
 • Antoni Kuzar :
  Nie wiem ile zarabiają, ale wiem ile będzie zarabiał Wójt
 • Jan Dyrek:
  To jest,to jest sytuacja […]
 • Antoni Kuzar:
  Ale dlaczego Pan uchwala i dwa razy Pan podnosił rękę?
 • Jan Dyrek:
  Proszę ?
 • Antoni Kuzar:
  Żal Panu Wójta, a podnosi Pan rękę przeciwnie? To jak to jest ?
 • Jan Dyrek:
  Pan mnie oblicza z, z … ?
 • Antoni Kuzar:
  To Pan powiedział, że tę sytuację Pan zna, ale rękę Pan podnosi.
  Czyli Pan wręcz sobie robi?
  Czyli Pan myśli jedno, robi drugie ?
  Ja nie rozumiem tego.
 • Krzysztof Oleksy:
  Co Pan tu jest psychologiem jakimś ?
 • Janusz Mrowca:
  Proszę państwa !
  To jest żenujące, że wójtowi, który startuje, jest młodym człowiekiem, zdobył to stanowisko wielkim wysiłkiem i my mu dajemy 3 tysiące na wypłatę. Proszę państwa, nie oszukujmy się.
  Ja mam swoją firmę, prowadzę swoją działalność i słuchajcie i bardzo dobrze zarabiam, ale to 3 tysiące to są koszty mojego utrzymania firmy, natomiast sobie nie wyobrażam Panie Łuczkowski, Panie Wójcie to jest naprawdę zbyt mało moim zdaniem na początek dla człowieka, który chce tutaj pracować dla nas. Jaka to będzie motywacja dla Wójta Gminy Łukowica.
 • Andrzej Sułkowski:
  I jaka odpowiedzialność.
 • Jan Dyrek:
  Słuchejcie.
  Ja przychodze z konta byłej Pani Wójt, była sytuacja taka zarzuciłem ,że 12 tysięcy rzeczywiście jest za dużo w porównaniu Wójta pierwszej kadencji w Gminie Tymbark, tez miał stawkę najmniejszą. Pani Wójt mu odpowiedziała, jak się wykaże, podniesiemy stawkę.
 • Jolanta Tokarczyk:
  Niestety Pan Wójt z Tymbarku miał na rękę 6 tysięcy.
 • Janusz Mrowca:
  I to 4 lata temu.
 • Jan Dyrek:
  Powracam do tego niech się wykaże, niech się wykaże…
 • Henryk Talar:
  Słuchajcie, nie jest to ustalone na stałe.
 • Andrzej Sułkowski:
  To jest żenujące. Traci się ochotę do roboty za takie pieniądze. Ciekawe, czy jak by Panu kazali iść do pracy za 3 tysiące, powiedzmy na budowę, czy by Pan marzł za 3 tysiące…
 • Krzysztof Oleksy:
  Pan ma inne pojęcie, bo nie idzie na budowe pracować.
 • Andrzej Sułkowski:
  Ale odpowiedzialność ma większą niż ten co idzie na budowę pracować.
 • Janusz Mrowca:
  Oczywiście macie takie prawo. Macie większość zagłosować w taki sposób Pan Bogdan Łuczkowski, czyli Wójt będzie pracował za 3 tysiące.
  Dobrze, żeby to wybrzmiało. Dobrze, że to jest nagrywane.
  Moim zdaniem jest to karanie Pana Wójta za to, że wygrał wybory.

Koniec zapisu.

Komentarze

komentarzy

Please rate this

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress