Home / Archiwum / Najmilszy sprzedawca Roku 2014

3/5 (1) Najmilszy sprzedawca Roku 2014

Please rate this

Weronika Dyrek

Najmilszym Sprzedawcą 2014 roku na terenie Gminy Łukowica!

Sprzedawczyni ze sklepu nr 6 w Roztoce ­SRS Pszczółka, uzyskała aż 462 głosy z 1417
oddanych na wszystkich kandydatów, co stanowi 33 procent.
Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni!

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!
Już niebawem odwiedzimy „Najmilszą Sprzedawczynię” aby wręczyć Jej zasłużoną nagrodę!
Więcej informacji już wkrótce.

Redakcja Łukowica to My

Pozostałe wyniki głosowania:

 • Miejsce 2. Lucyna Celusta357 głosów / 25%
 • Miejsce 3. Barbara Klag245 głosów / 17%
 • Miejsce 4. Danuta Mamala158 głosów / 11%
 • Miejsce 5. Kamil Kożuch96 głosów / 7%
 • Miejsce 6. Paweł Tokarczyk49 głosów / 3%
 • Miejsce 7. Krzysztof Tokarczyk38 głosów / 3%
 • Miejsce 8. Marek Chytrowski11 głosów / 1%

Regulamin:

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Organizatorem konkursu „ Najmilszy sprzedawca Roku 2014” jest informator lokalny, Łukowica to My, z siedzibą w Łukowicy, 34-606 Łukowica 284, określanym dalej jako „Organizator”
 2. Plebiscyt obejmuje okres od dnia 15.05.2014 r. do dnia 30.11.2014 r. Organizator w uzasadnionej sytuacji zastrzegają sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 3. Konkurs ma na celu wybór sprzedawcy, który najbardziej zasługuje na miano najmilszego sprzedawcy na terenie gminy Łukowica, spośród x kandydatów uczestniczących finale Konkursu na najmilszego Sprzedawcę. Zwycięzca zostanie wybrany drogą głosowania za pośrednictwem strony lukowicatomy.pl
 4. Możliwość głosowania w konkursie posiadają osoby które odwiedzą stronę lukowicatomy.plII. Przebieg Plebiscytu i sposób głosowania

 

 1. Pierwsza publikacja informacji o Kandydatach nastąpi w dniu 17.10.2014 r. na stronie internetowej pod adresem: lukowicatomy.pl
 2. Głosowanie na Kandydata, który powinien otrzymać tytuł “Najmilszego sprzedawcy 2014” odbywać się będzie na podstawie oddania głosu w sądzie internetowej zamieszczonej na stronie lukowicatomy.pl
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, jest informator lokalny Łukowica to MY
 4. Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu odbycia Konkursu, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

 

Wyłonienie zwycięzcy Konkursu

 

Oddawanie głosów do dnia 30.11.2014 do godziny 24:00

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na Najmilszego Sprzedawcę 2014 roku nastąpi poprzez zliczenie głosów automatycznie oddanych za pośrednictwem sondy oraz potwierdzenie przez komisję powołaną przez Organizatora.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu powinny być sporządzone przez uczestników Konkursu na piśmie i przesłane pod adres: BROKAD, Łukowica 284, 34 – 606 Łukowica, z dopiskiem na kopercie: „Najmilszy sprzedawca”.

2. Reklamacje można składać przez czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ostatecznej daty opublikowania wyników Konkursu na stronie lukowicatomy.pl

3. O terminie złożenia reklamacji tj. o wpłynięciu jej do BROKAD, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest przez Organizatora Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Komisja rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Zainteresowani uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia.

7. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

 

Postanowienia końcowe:

 

Niniejszy regulamin Plebiscytu jest dostępny do wglądu w siedzibie organizatora, na www.lukowicatomy.pl, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną odpowiednią opłatą pocztową.

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Redakcja Łukowica to My

 

Komentarze

komentarzy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress