Home / Archiwum / Koło Łowieckie “Skiełek”

Koło Łowieckie “Skiełek”No rating results yet

Rys historyczny Koła Łowieckiego Skiełek w Łukowicy z okazji 60-lecia istnienia Koła

W 1954 roku 5 członków PZŁ tj. Józef Dutka, Józef Kwit, Michał Urbaniak, Stanisław Stachoń i Władysław Górski, korzystając z zachęty ówczesnego zarządu wojewódzkiego PZŁ w Krakowie wraz z dwoma członkami tegoż zarządu utworzyło KŁ Łukowica. Obwód koła stanowiły tereny rzadko opolowywane przez istniejące wcześniej KŁ z pobliskiej Kamienicy. Obejmował on zarówno obszar obecnej gminy Łukowica jak i przyległe tereny i sięgał, jak wspominają najstarsi członkowie koła, rynku w oddalonym o kilkanaście kilometrów Łącku. W tamtych latach w łowisku przeważała zwierzyna drobna tj. zające, bażanty i kuropatwy. W zachowanej dokumentacji koła datowanej od 1968 roku można odnaleźć wzmianki o tym, że jednym z priorytetów koła była walka z kłusownictwem, i to często z kłusownictwem z bronią, której niemało pozostało po okresie okupacji. Już w roku 1968 koło zatrudniało strażnika łowieckiego a także brało udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez okręgową radę łowiecką w Limanowej. Koniec lat 60 to również czas kiedy obwód zaczyna zasiedlać populacja sarny.

W latach 70 głównym źródłem dochodów koła były przychody uzyskiwane z odłowów żywych zajęcy, które stanowiły towar eksportowy państwa a biorąc pod uwagę ówczesną populację zająca dokonywane odłowy nie wpływały na jej zachwianie. Początkiem lat 70 koło zmienia nazwę na Koło Łowieckie ‘Skiełek’ pochodzącą od nazwy szczytu góry w Beskidzie Wyspowym u stóp której położona jest Łukowica. W tym czasie koło zaczyna angażować się w akcje społeczno-użyteczne przez prowadzenie pogadanek dla młodzieży szkolnej oraz fundowanie sprzętu sportowego czy też udzielanie pomocy finansowej dla sierot zamieszkujących na terenie dzierżawionego obwodu. Ponadto koło angażuje się w liczne akcje charytatywne i przekazuje datki na budowę Centrum Zdrowia Dziecka. Pod koniec lat 70 dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce łowieckiej w dzierżawionych obwodach znacznie wzrósł stan pogłowia saren i dzików. Obwód zaczęły powoli zasiedlać jelenie, jednakże zima stulecia w roku 1978/79 spowodowała znaczne załamanie stanu zwierzyny drobnej. W latach 80 koło kontynuuje prace związane z zagospodarowaniem obwodu wzbogacając się o licznie urządzenia łowieckie. W tym czasie odbudowano lub wybudowano nowe liczne posypy dla bażantów i paśniki dla saren, których usytuowanie w wielu wypadkach nie zmieniło się do dziś.

Zapoczątkowano uprawę poletka łowieckiego, która prowadzona jest po dzień dzisiejszy, rozpoczęto budowę ambon i zwyżek. Od 1993 członkowie prenumerują zbiorowo „Łowca Polskiego”. Od lat 90 rozpoczęto tradycje organizowania uroczystych zabaw hubertowskich. Przeznaczenie znacznych środków z budżetu koła na zakup karmy i soli na zimowe dokarmianie zwierzyny przyniosło w połowie lat 90 efekty w postaci znacznego zwiększenia pogłowia zwierzyny drobnej i saren. Niestety powódź z 1997 roku, jak również rozpoczęcie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, a także tzw. pomór chiński spowodowały znaczne zmniejszenie zasobności łowiska w zwierzynę drobną.
Od 1999 roku koło prowadziło wolierową hodowlę bażanta począwszy od inkubacji po wypuszczenie w łowisko. Intensywnie prowadzona prawidłowa gospodarka łowiecka, zasiedlanie łowiska bażantami z własnej hodowli, dokarmianie, oraz intensywna redukcja drapieżników przynoszą efekty w postaci stopniowej ale znaczącej odbudowy populacji zwierzyny drobnej.

W roku 2004 podczas obchodów 50-lecia naszego koła miało miejsce uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru ufundowanego przez naszych członków. Z tej okazji została wydana kronika koła w formie książkowej, ponadto zorganizowano wystawę łowiecką oraz konkurs plastyczny o tematyce łowieckiej dla młodzieży szkolnej.
Pięć lat temu, podczas obchodów 55 rocznicy powstania koła przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia budowy domku myśliwskiego. Przygotowana była dokumentacja projektowa i zatwierdzony projekt budowlany, rozpoczęto prace budowlane tj. niwelację terenu i wykonano ławice. Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu myśliwych dzisiaj możemy już spotykać się w tym pięknym obiekcie.

Obecnie koło dzierżawi obwód nr 199 skategoryzowany jako obwód bardzo słaby. Nadmienić należy, że w związku z postępującą zabudową oraz licznymi ogrodzeniami nowopowstających sadów, powierzchnia przeznaczona do polowania w ostatnich latach ulega ograniczeniu. Pomimo tych trudności liczni zapraszani na polowania goście podkreślają wyjątkowo dobrą atmosferę panującą w czasie polowań i przywiązanie członków koła do tradycji łowieckich.

nadesłał
Członek Koła Łowieckiego Skiełek
Kamil Stachoń

foto: Kamil Stachoń, Grzegorz Kasiono, Jerzy Kokowski

Komentarze

komentarzy

Please rate this

Rys historyczny Koła Łowieckiego Skiełek w Łukowicy z okazji 60-lecia istnienia Koła W 1954 roku 5 członków PZŁ tj. Józef Dutka, Józef Kwit, Michał Urbaniak, Stanisław Stachoń i Władysław Górski, korzystając z zachęty ówczesnego zarządu wojewódzkiego PZŁ w Krakowie wraz z dwoma członkami tegoż zarządu utworzyło KŁ Łukowica. Obwód koła stanowiły tereny rzadko opolowywane przez istniejące wcześniej KŁ z pobliskiej Kamienicy. Obejmował on zarówno obszar obecnej gminy Łukowica jak i przyległe tereny i sięgał, jak wspominają najstarsi członkowie koła, rynku w oddalonym o kilkanaście kilometrów Łącku. W tamtych latach w łowisku przeważała zwierzyna drobna tj. zające, bażanty i kuropatwy. W…

Review Overview

User Rating: 4.79 ( 7 votes)
0

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress