Nie przegap !
Home / Archiwum / Czy Woronicz był reżyserem?

Czy Woronicz był reżyserem?No rating results yet

Jan Paweł Woronicz

Zapewne, nie wielu z nas widząc kończący się program telewizyjny napisem: „Telewizja Polska, Warszawa, ul. Woronicza 17”, zastanawia się kim był człowiek, którego nazwisko nosi warszawska ulica, przy której mieści się gmach TVP. A w dodatku, obiegowa opinia każe sądzić, że jeśli ulica z budynkiem telewizji, to Woronicz musiał być aktorem lub reżyserem, a przynajmniej człowiekiem związanym z mediami.

Niestety, trzeba w tym miejscu rozczarować wszystkich, którzy chcą myśleć w ten sposób. Bo jak się okaże, to Jan Paweł Woronicz nigdy nie był człowiekiem mediów, ale był kapłanem i poetą w jednym. Woronicz był prymasem Królestwa Polskiego, jednym z najwybitniejszych twórców i kaznodziei przełomu XVIII i XIX wieku. Był cenionym i podziwianym przez współczesnych sobie rodaków patriotą i miłośnikiem tego co ojczyźniane. A do tego przyszło mu żyć w niespokojnych czasach zaborów, kiedy Polska zniknęła z mapy Europy i świata. A jego ukochani Polacy pozostali narodem bez państwa. Ale narodem, w którym tliła się ciągła nadzieja na odzyskanie niepodległości.


Foto: Żródło – TOKFM.pl

W obecnych czasach, gdzie patriotyzm jest wartością „niemodną”, a powszechnymi stają się globalizacja i zacieranie granic, twórczość Woronicza została niemal zupełnie zapomniana. Jego postać rozmyła się zupełnie w świadomości Polaków. Została wyparta przez pseudo – gwiazdy lansujące nową modę, która ma za zadanie wyprzeć wszystko co polskie i wszystko co wiąże się ze słowem OJCZYZNA.

Zatem warto przyjrzeć się bliżej tej nieszablonowej postaci i dowiedzieć się nieco więcej o Polaku, który miał nie raz i nie dwa wpływ na bieg wydarzeń w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, tym bardziej, że pełnił funkcje społeczno – religijną. Woronicz stanął pośród uczestników Sejmu Wielkiego. Następnie pojawił się jako senator Księstwa Warszawskiego, biskup krakowski, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego i prymas Królestwa Polskiego.

Woronicz był człowiekiem, który jasno widział rolę, jaka przypadła mu w dziejach swojego narodu. Był tym, który jako kapłan i poeta powołany został do szukania w historii narodu znaków Bożej łaski i Bożego gniewu. Jako potomek prawdziwych Sarmatów, kochał nade wszystko Boga i ojczyznę. Czego dowodem są wszystkie jego poczynania. Woronicz jako patriota, uczył swoich rodaków tejże postawy. Niejednokrotnie wzywał do miłości ojczyzny, a szczególnie podczas ważnych dla Polaków uroczystości, wygłaszając tam kazania. Warto w tym miejscu wspomnieć na udział kapłana m.in. w: pogrzebie prymasa Michała Poniatowskiego i księcia Adama Czartoryskiego, w sprowadzeniu do Warszawy a później na Wawel zwłok księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki, w otwarciu sejmu Księstwa Warszawskiego, poświęceniu sztandarów dla wojska Księstwa Warszawskiego. Woronicz jako wielbiciel przeszłości własnego narodu, usiłował tę przeszłość wskrzesić w kazaniach, jak również gromadząc pamiątki minionych epok w swoich domach (Powsin koło Wilanowa, Kazimierz nad Wisłą i pałac biskupów w Krakowie). Kaznodzieja był również członkiem Warszawskiego i Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jako proboszcz, a następnie będąc już biskupem urządzał spotkania literatów i ludzi nauki, na wzór obiadów czwartkowych, organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Biskup Woronicz to również poeta. Spod jego pióra wyszły m.in.: wiersze Hymn do Boga, Na dzień 3 Maja 1971, List do przyjaciela na wygnaniu, poematy Świątynia Sybilli, Zjawienie Emilki i wiele innych. Warto zaznaczyć, że Zjawienie Emilki to utwór, w którym zobaczyć można pierwsze powiewy nadchodzącego romantyzmu. Niemałą spuściznę pozostawił poeta w postaci kazań i przemów. Lektura wszystkich tych dzieł, jak również prywatnej korespondencji pozwoli nam spojrzeć na Woronicza, jako człowieka zatroskanego o losy swojego narodu, co potwierdził w wierszu Kajetan Koźmian:

Z wrzącą dla Polski duszą, świętym był kapłanem,
Trącał w lutnie, jak niegdyś prorok nad Jordanem.
Prostą laskę pasterza z tyrają pogodził,
Z swej stolicy z nauką wiary do chat schodził.
Łzy wyciskał, bo ronił przy pociechy słowie.
Za wiarę za ojczyznę gotów życie łożyć,
W nagrodę Bóg mu zgonu Polski nie dał dożyć.”

Zatem twórczość i życie Jana Pawła Woronicza, nie reżysera ani człowieka mediów, ale kapłana i poety, choć tak mocno przykryte warstwą patyny, zawierają w sobie przesłanie. Przesłanie, które jest aktualne szczególnie dziś w XXI wieku, gdzie szczególnie –– potrzebna jest świadomość tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, a także autentyczny patriotyzm. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się to odkryć. Ale na koniec oddajmy głos naszemu bohaterowi, który wołał o Polaków:

„Dawne wyroki Lecha, niebo nam ogłasza:
Polacy, to wasz orzeł to ziemia jest wasza!”

ks. Sebastian Musiał
Źródła:
Foto: TOKFM.pl
Foto: Wikipedia
Malarstwo polskie XIX wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie. 2001. poz. 50, s. 31.

Komentarze

komentarzy

Please rate this

Zapewne, nie wielu z nas widząc kończący się program telewizyjny napisem: „Telewizja Polska, Warszawa, ul. Woronicza 17”, zastanawia się kim był człowiek, którego nazwisko nosi warszawska ulica, przy której mieści się gmach TVP. A w dodatku, obiegowa opinia każe sądzić, że jeśli ulica z budynkiem telewizji, to Woronicz musiał być aktorem lub reżyserem, a przynajmniej człowiekiem związanym z mediami. Niestety, trzeba w tym miejscu rozczarować wszystkich, którzy chcą myśleć w ten sposób. Bo jak się okaże, to Jan Paweł Woronicz nigdy nie był człowiekiem mediów, ale był kapłanem i poetą w jednym. Woronicz był prymasem Królestwa Polskiego, jednym…

Review Overview

User Rating: 4.87 ( 24 votes)
0

About

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress